Спри да циклиш

Ако търсите своята работа, предлагаме Ви полезна информация – как и къде можете да се регистрирате като безработни https://www.az.government.bg/bg/trl/. В Дирекция „Бюро по …

Процедура „Равни шансове”

Процедурата „Равни шансове” е разработена, за да подкрепи и създаде допълнителни предпоставки за активното приобщаване и насърчаване на равните възможности за заетост на хората …

Процедура „Открий ме“

С изпълнение на проекти по схемата „Открий ме“ очакваме решения на проблемите, свързани с преодоляване на социалната стигма и общественото отхвърляне на деца …

Процедура „Родители в заетост“

Процедурата „Родители в заетост“ цели и да улесни достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат деца на възраст от 0 до …

Процедура „Специфични обучения“

Замисълът за създаване на процедурата „Специфични обучения“ се основава на нуждата от удовлетворяване на потребностите на пазара на труда в някои от най-динамично …

Покажи Още