Ако търсите своята работа, предлагаме Ви полезна информация – как и къде можете да се регистрирате като безработни https://www.az.government.bg/bg/trl/. В Дирекция „Бюро по труда” може да получите съдействие от квалифициран специалист, който да работи индивидуално с Вас. Той ще Ви помогне да се ориентирате професионално, ще Ви консултира как да получите нова или допълнителна квалификация, да приложите или разширите образователното си ниво, да придобиете или развиете умения и компетенции, с които да увеличите шансовете си за намиране на подходящата за Вас работа.

Независимо къде в България живеете, това е мястото, където можете да проверявате всекидневно свободните работни места, обявени в бюрата по труда в цялата страна: https://www.az.government.bg/bg/ejobs/view_prl/.

Най-близкото бюро по труда е мястото, където можете да се регистрирате като безработни и да получите изчерпателна информация за всички услуги, програми и мерки, които Агенцията по заетостта предлага: https://www.az.government.bg/contacts/offices/.