Видео ръководства за работа с ИСУН

 

Регистрация в ИСУН

Създаване на проектно предложение

Подписване и подаване на проектно предложение

Отговор на въпрос на оценителна комисия

Електронно отчитане – част 1

Електронно отчитане – част 2

Електронно отчитане – част 3

Модул е-тръжни процедури

 

 

Полезни съвети при кандидатстване за работа